Nebojte se mít mladšího nadřízeného

Jak získat a udržet zdravý vztah s nadřízeným, který je výrazně mladší než vy?

- Učte se od něj. Někdo určitě měl důvod dosadit tohoto člověka do vůdčí role. Zjišťujte jeho nové taktiky a snažte se pochytit dovednosti, které nemáte.

- Nepovyšujte se. Nechcete se stavět do otcovské či  mateřské role – i když by vám to věk umožňoval. Dávejte si pozor na komentáře typu: "Když jsem byl ve vašem věku…". Na druhou stranu se také nesnažte příliš prokazovat, že jste mlád a že "na to máte". Hledejte raději společnou půdu. Může to být sice vzhledem k většímu věkovému rozdílu obtížnější, ale drobné nápovědy se vám může dostat z víkendových aktivit či fotografií na jeho či jejím stole.

- Připravte se na zvýšenou virtuální komunikaci. Neuškodí oprášit dovednosti virtuální komunikace, váš mladý nadřízený bude pravděpodobně tímto způsobem často komunikovat.

- Žárlivost stranou. Snažte se neventilovat se v práci a nezapojovat se do pomluv či remcání. Raději si na "vylití srdce" najděte někoho mimo kancelář. Když se nezapojíte tímto způsobem, může vás tak váš nadřízený vidět jako spojence.

- Nesoutěžte. Stejně jako může mladší nadřízený cítit potřebu prokazovat, že si svou pozici zaslouží, starší zaměstnanec pak zase má pocit, že by měl dokazovat, že je stále co platný. Pokud se do této hry zapojíte, můžete své vztahy dost zkomplikovat. Když máte dovednost, kterou jste získali roky praxe, nabídněte pomoc, ale nevnucujte se.

- Snažte se ze situace získat. Mít mladšího nadřízeného je pro staršího člověka do určité míry značně výhodné.   

-av-

Zdroj: The Wall Street Journal Online - server prestižního amerického ekonomického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Wall Street Journal Online