Nedrážděte kolegy bosou nohou

I když kolegové nemusejí být přáteli, je třeba, aby spolu zacházeli s respektem a důstojností. Článek popisuje příklady chování, které dráždí kolegy a radí, jak se chovat lépe.

- Nepřipravujte kolegy o slávu a uznání. Na konci projektu, na němž se podílel celý tým, by pověstné vavříny neměl sklízet jen jeho vedoucí. Stejně tak byste si neměli přisvojovat nápady, s nimiž přišel někdo jiný. Úspěch sdílejte a zajistěte, aby byli uznáváni ti, kteří uznáni být mají.

- Neposílejte rozvláčné e-maily a hlasové zprávy. Tyto technologie byly vytvořeny pro předávání stručných zpráv. Mluvte proto jasně a srozumitelně. V případě e-mailu se vyvarujte opakovaného přeposílání. Potřebujete-li předat delší zprávu nebo rozvést delší diskusi, zvolte raději osobní setkání.

- Nepomlouvejte kolegy. Držte se pravidla neříkat o ostatních nic, co byste nechtěli, aby oni říkali o vás. Vyvarujte se šíření fám, dvojsmyslných narážek a pomluv.

- Respektujte čas a prostor kolegů. Úkoly, na jejichž splnění závisí další lidé, plňte včas. Omezte vyrušení. Nepřijímejte například telefonáty během porad nebo rozhovorů s kolegy. Než někam vstoupíte, zeptejte se. Platí to o kancelářích i osobních rozhovorech.

- Neobviňujte kolegy z problémů. Někdy se stane, že věci nepůjdou podle plánu. Týmová práce však znamená úspěch nebo selhání všech. Obviněním konkrétního kolegy nic nevyřešíte. Soustřeďte se spíše na to, jak zajistit, aby se situace neopakovala. Můžete si například se členy týmu jednotlivě promluvit o jejich rolích.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101