Nějaké připomínky?

Nějaké připomínky?

Pečlivě vytvořený program zaměstnaneckých připomínek může pozitivně ovlivnit chod firem díky posílení motivace. Špatná koncepce povede naopak k posílení zlé vůle, cynismu a nedorozumění na pracovištích. Dříve, než se firma rozhodne zavést program zaměstnaneckých připomínek, měla by se nejprve zaměřit na svou kulturu a položit si otázku, zda se jí od zaměstnanců dostává nových a smysluplných myšlenek. Zavedení programu je na místě pouze tehdy, jestliže firma o inovační nápady svých zaměstnanců zbytečně přichází.

Funkční program zaměstnaneckých připomínek vyžaduje speciální tým pro zhodnocování a zavádění návrhů ze strany zaměstnanců. Základem úspěchu je otevřená komunikace, sdílení úkolů a cílů. Je třeba stanovit pravidla programu, jako například témata, k nimž by firma uvítala připomínky. Návrhy zaměstnanců by měly být konkrétní a popisovat možnosti uvedení do praxe. Důležité je také oceňování zaměstnanců za jejich návrhy a poskytování zpětné vazby.

-kk-

**Datum vydání:** X/2004
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR