Nejčastější chyby nových manažerů

Začínající manažeři se dopouštějí mnoha chyb. Profesorka americké Harvard Business School Linda Hillová se zabývá výzkumem lidí, kteří vstupují do manažerských rolí a odhaluje běžné mýty a nedorozumění, které vedou nováčky k chybám. Jaké to jsou?

- 1. mýtus: Manažeři vládnou výraznou autoritou. Čerstvě povýšení zaměstnanci očekávají v manažerské roli větší autoritu. Realita je pak nepříjemně překvapí. Zaplétají se do sítě vztahů s lidmi ve firmě i mimo ni a jejich každodenní realita se stává hektickou a roztříštěnou. Mají pocit, že se nestali šéfem, ale rukojmím. Dokud se nezbaví mylné představy o autoritě a nepochopí, že si svou cestu nahoru musejí vytvářet postupně, budou brzy čelit frustraci a selhání.

- 2. mýtus: Autorita vychází z manažerské pozice. Noví manažeři si často myslí, že autoritu jim zajišťuje jejich titul. Brzy se však přesvědčí, že říci podřízeným, aby něco udělali, nestačí. Je třeba získat si jejich respekt a důvěru.

- 3. mýtus: Manažeři musejí kontrolovat své přímé podřízené. Noví manažeři, kteří si nejsou jistí svou funkcí, často usilují o absolutní dodržování příkazů ze strany podřízených. Pak ale zjistí, že dodržování neznamená oddanost. Úkolem manažera je proto podporovat smysl pro oddanost směrem ke společným cílům.

- 4. mýtus: Manažer se musí soustředit na vytváření dobrých vztahů mezi jednotlivci. Ve skutečnosti by se manažer neměl soustředit na přátelství, ale na budování týmu. Když se bude zabývat pouze vztahy jednotlivců, nedokáže využít společné síly týmu ke zlepšení individuální výkonnosti a oddanosti.

- 5. mýtus: Prací manažera je zajistit, aby věci šly hladce. Zajistit hladký průběh provozu je složité a může to pohltit veškerý čas a energii nového manažera. Pokud je to však jediné, co manažer dělá, je to chyba. Noví manažeři by si měli uvědomit, že jsou odpovědní za doporučování a zavádění změn, které posílí výkonnost jejich týmů.

-kk-

Zdroj: The Wall Street Journal Online - server prestižního amerického ekonomického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Wall Street Journal Online