Nejčastější chyby v komunikaci vedoucího se zbytkem týmu

Pro úspěšné vedení týmu je zcela nezbytná vynikající interní komunikace. I když jsou členy týmu pracovití a ambiciózní lidé s dobře vyvinutým smyslem pro týmovou práci, tak pokud je dohromady nepojí kvalitní systém fungující interní komunikace, nemůže tým nikdy jako celek naplnit svůj maximální potenciál. Velkou roli pak v interní komunikaci a udávání agendy týmu hraje samozřejmě jeho manažer. A my se v dnešním článku podíváme na to, jaké nejčastější chyby v komunikaci se zbytkem týmu vedoucí dělají.

Ilustrační snímek

Nedostatek komunikace

Nejčastějším komunikačním problémem vedoucích týmů je podle Recruiter.com nedostatek komunikace. Ta je často zapříčiněná tím, že vedoucí týmu je úzkým hrdlem, přes který jde směrem k týmu příliš mnoho informací, a členové týmu pak nemají všechny potřebné informace ke své práci. Důsledkem je frustrace pracovníků, neefektivní práce a zběsilé dohánění termínů na poslední chvíli. Řešením je delegace práce a diverzifikace komunikačních kanálů tak, aby ne všechny informace šly pouze přes manažera.

Protiřečící si komunikace

Když si komunikovaná data a informace protiřečí, může to znamenat velký problém pro interní fungování jakéhokoliv týmu. Komunikace vedoucího týmu si může buď protiřečit s obecnými pravidly a prioritami firmy, a tím se dostávají zaměstnanci do patové situace, anebo si může protiřečit sama sobě. V každém případě musí být komunikace jednoznačná a konzistentní a jedině tak může být efektivní.

Neupřímná nebo tendenční komunikace

V komunikaci se zaměstnanci by si měl manažer vždy počínat otevřeně, upřímně a transparentně. Jinak ztratí autoritu a důvěru svých podřízených. Jestliže manažer opakovaně zveličuje prioritu některých úkolů, snaží se mlžit nebo mluví vágně, hraje se svými podřízenými nějaké psychologické hry nebo s nimi jedná neupřímně, zaměstnanci do brzy poznají a přestanou jeho komunikaci důvěřovat.

Pouze krizová komunikace

Bohužel, poměrně častou chybou na straně manažera je to, že důkladněji komunikuje se svými jednotlivými podřízenými pouze ve chvíli, kdy je nějaká krize nebo kdy od nich potřebuje urgentně vyřešit nějaký problém. Pokud se zdánlivě nic negativního neděje, daný vedoucí nevidí důvod nějak aktivněji se členy týmu komunikovat. A to je veliká chyba. Komunikace by měla probíhat pravidelně, měla by analyzovat situaci i ve chvíli, kdy se zdánlivě nic neděje, a měla by naopak problémům předcházet, ne je pouze řešit.

 

-mm-

 

Zdroj: HR DIRECTOR - portál britského měsíčníku pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR DIRECTOR