Nejlepší praxe pro HR ukazatele

Rostoucí složitost dnešní pracovní síly, nové technologie, ekonomický tlak a snaha více propojit strategii řízení lidských zdrojů s obchodní strategií firmy. To vše si od personalistů žádá, aby se zdokonalovali v práci s informacemi. Žhavým tématem jsou proto HR ukazatele (workforce analytics). Jak s nimi pracovat efektivně? 5 rad přinesl server hrmguide.net.

1. Začněte od konce

Bez jasného vymezení, co chcete měřit, kdo bude tyto informace používat a jaká rozhodnutí se na jejich základě budou provádět, riskujete nesplněná očekávání vedení. Stanovte proto jasné cíle svého projektu a jasně je komunikujte s vedením  

2. Vyhodnocujte postupné kroky

Žádný projekt zavádění analytických nástrojů není jednorázovou záležitostí. Je to běh na dlouhou trať, který vyžaduje postupné kroky. Ty je třeba vyhodnocovat ve smyslu toho, jakou hodnotu přinesly a do jaké míry podpoří další projekty. 

3. Zajistěte transparentnost

Smyslem ukazatelů je umožnit lepší, jistější a fakty podložená rozhodnutí napříč celou organizací. Snažte se proto sdílet svá zjištění co nejotevřeněji. Bojujte za firemní kulturu otevřenou šíření informací. 

4. Zachovejte jednoduchost

 Zahlcení informacemi je stejně nebezpečné jako nedostatek informací. Vždy proto pečlivě rozhodujte, jaké informace jsou hodnotné a jaké „pouze“ zajímavé. Pokud nedokážete jasně odpovědět na otázku, jak budou dané informace využity v praxi, nezahrnujte je do svých ukazatelů.

5. Učte se novým technologiím

Personalista nemusí být technický expert, měl by však mít povědomí o současných technologiích a dokázat rozhodnout, která z nich dokáže dosáhnout cílů, které má před sebou.

-kk-

Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide