Nejlepší zaměstnanec, ale nejhorší člověk

Představte si, že máte v týmu velmi výkonného pracovníka, který je pro vás nepostradatelný, protože dokáže zajistit 30 % veškerého vašeho prodeje. Problém však spočívá v tom, že je to nepříjemný člověk, který vytváří dramatické situace na pracovišti, když například křičí na kolegy, pomlouvá management a někdy je hrubý i na zákazníky. Někteří zaměstnanci od vás již odešli, protože jim takové pracovní prostředí nevyhovovalo.

Nelze jej přeřadit jinam, protože jeho pozice vyžaduje spolupráci s ostatními. Zkoušeli jste s ním promluvit, ale nic se nezměnilo. V občasné ekonomické situaci si navíc nemůžete dovolit propustit jej. Jak tedy postupovat, chcete-li dosáhnout změny jeho chování?

- V první řadě určete specifické chování, které je pro vás nepřijatelné (hrubost vůči kolegům, zákazníkům apod.). Pak uspořádejte oficiální schůzku se zástupci lidských zdrojů a celou záležitost zdokumentujte. Nesoustřeďte se však jen na kritiku. Zdůrazněte roli tohoto pracovníka ve firmě a teprve poté vysvětlete, proč je jeho chování nevhodné. Snažte se vystupovat v roli partnera, nikoli pouze nadřízeného, který jej kárá.

- Otevřete dialog o tom, jak můžete se změnou chování pomoci, například pomocí koučinku. Zdůrazněte, že firma uhradí náklady a zajistí externího kouče, kterého si zaměstnanec bude sám moci vybrat. Klíčem k úspěchu je vymezit specifické chování a postoje, které chcete vidět, a ujistit se, že budou známy zaměstnanci i kouči.

- Dohodněte se na pravidelných následných schůzkách za účelem měření pokroku vůči konkrétním milníkům. Probíhat by měly každé tři až čtyři týdny. Stále udržujte atmosféru partnerství, nikoli monitorování.

Smyslem těchto opatření je, aby dotyčný zaměstnanec viděl širší perspektivu dopadů svého chování na celkové hospodářské výsledky firmy. Pak bude ochotnější změnit se v zájmu vlastního dlouhodobého úspěchu.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues