Není konflikt jako konflikt

Není konflikt jako konflikt

Konfliktům na pracovišti se nedá vyhnout a jen těžko jim můžeme předcházet. Pokud se však vyostří, dokáží skutečně znepříjemnit atmosféru. Dlouhodobé konflikty výrazně zhoršují produktivitu a mezilidské vztahy. Proto je důležité konflikty nepodceňovat a hned od začátku proti nim zakročit.

Existují tzv. konflikty mobilizující, které mají na pracoviště pozitivní vliv, protože vedou k rozvoji a zkvalitnění práce. Většinou se jedná o prosazování novách pracovních metod, reorganizace či výběr nových dodavatelů a odběratelů. Mobilizující konflikt vyžaduje přípravu , jejímž základem je komunikace. Jsou to konflikty krátkodobé povahy. Konečné řešení by mělo zohledňovat názory obou stran.

Destruktivní konflikty, oproti tomu, vyjadřují negativní postoj jednotlivce, managementu nebo celého pracoviště dlouhodobé povahy. Management by měl usilovat o co nejrychlejší řešení, i když v tomto případě bude náročnější. Zde se nejčastěji jedná o pracovní neschopnost zaměstnanců, sociální nejistotu, charakterové o odborné vlastnosti managementu nebo špatné mezilidské vztahy.

Prevence konfliktů je velice obtížná a ne vždy úspěšná. V zásadě však firma může vyzkoušet například preventivní rozmisťování zaměstnanců nejen podle odborných, ale i charakterových vlastností. Další možností je vytváření vyvážených pracovních skupin a týmů vedených k orientaci na spolupráci, loajalitě vůči firmě apod.

-kk-
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk