Nepřehlížejte postoje zaměstnanců

Osobní postoje zaměstnanců hrají zásadní roli při úspěšném plnění kariérních i obchodních cílů. Když totiž zaměstnanec disponuje vysoce kvalitními znalostmi a dovednostmi, ale zároveň má negativní postoj, který ovlivňuje okolní pracovní prostředí, přijdou jeho kvality nazmar.

Vedoucí pracovníci mohou postoje zaměstnanců ovlivňovat celou řadou způsobů. Článek shrnuje několik tipů, jak udržovat dobré vztahy na pracovišti, a pomáhat tak zlepšovat postoje svých lidí.

- Ujistěte se, že přistupujete k zaměstnancům spravedlivě a konzistentně. Když s nimi nebudete zacházet spravedlivě, odrazí se to na vašem pracovním prostředí. Dočkáte se pomalejšího tempa výkonu pracovních úkolů a negativní atmosféry způsobené nespokojeností.

- Buďte citliví k tomu, jak mohou zaměstnanci vnímat situace, kdy jim něco vezmete. Jde například o snižování platů nebo zaměstnaneckých výhod. Management by měl být vyškolen tak, aby věděl, jak zaměstnanci mohou přijímat tyto skutečnosti a adekvátně se připravit na reakce.

- V období nejistoty hledejte cesty, jak zaměstnancům usnadnit situaci. Může se stát, že jediné, co budete moci udělat, bude nabídnout zaměstnancům outplacement nebo je po propuštění kontaktovat, až se situace zlepší. Důležité však je nepřehlížet jejich pocity a předvídat, jak přijmou nepříjemné novinky.

- Vytvořte způsoby, jak uznávat a projevovat ocenění. Projevujte uznání za dobře vykonanou práci a splněné termíny. Oslavovat společně můžete i bez zbytečně vysokých nákladů. Můžete například nabídnout volno navíc nebo uspořádat malý večírek.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools