Neruda na pracovišti

Zaměstnancem který se ke svým kolegům chová neslušně a bez respektu se může vyskytnout na každém pracovišti. V důsledku jeho chování pak na pracovišti narůstá míra stresu a nespokojenosti, stejně tak jako poptávka po interpersonálních komunikačních dovednostech, které jsou zdrojem efektivních interakcí mezi zaměstnanci a tudíž i lepší morálky a produktivity. Důležité je přitom uvědomit si, že takovou problematickou situaci je třeba řešit cestou přímé a slušné komunikace, nikoli hrubým a nepřátelským protiútokem.

Jedna z nejefektivnějších možností, jak jednat s nerudným kolegou je přímá akce. Namísto ignorace se tedy kolegy slušně zeptejme: „Je vaše neslušné chování ke mně záměr? Tak mi to totiž připadá.“ Podstatné je slušnou formou vyjádřit nesouhlas se vzájemnou komunikací a dobrou vůli vylepšit ji. Úspěch tkví v tom chovat se k lidem tak, jak by se oni měli chovat k nám. Někdy se nerudný kolega staví k celému problému s názorem, že respekt si musí člověk zasloužit. To je jistě pravda, určitou míru respektu si však člověk zasluhuje již tím, že existuje. V takovém případě je tedy vhodné pohovořit s kolegou na téma, co si pod pojmem respekt představuje, jak si jej u něho může druhý člověk zasloužit a hledat společnou cestu k lepší vzájemné komunikaci.

**Datum vydání:** III/2003
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online