Nevíte, proč byste se měli věnovat personálnímu controllingu?

Pro tvorbu hodnoty organizace a její úspěšné postavení na trhu je základem kvalita lidského kapitálu. Rozhodující je umět získat, udržet a dále rozvíjet schopné a motivované jednotlivce. Moderní HR management by proto měl hrát klíčovou roli při zvyšování výkonu firmy. Přímou vazbu mezi kvalitou a výkonem lidského kapitálu a finančními výsledky organizace lze dokázat pouze pomocí vhodného systému měření hodnoty a efektivity lidských zdrojů. Jednou z moderních metod měření hodnoty lidského kapitálu je tzv. *HR scorecard*, který umožňuje jak řídit lidské zdroje jako strategickou hodnotu organizace, tak demonstrovat jejich přínos pro finanční úspěch organizace.

Mezi základní sledované personální ukazatele při *personálním controllingu* patří veškerá nehmotná aktiva organizace, personální systémy a jejich výkonnost a chování v organizaci. Průzkumy zaměřené na úroveň řízení lidských zdrojů provedené týmem odborníků pod vedením Marka Huselida ve více než 300 velkých mezinárodních společnostech v USA ukázaly, že v mnoha organizacích stále převládá tzv. technické řízení lidských zdrojů, tedy snaha o zajištění základních HR procesů, spíše než úsilí o strategické řízení. Právě strategický přístup ale umožňuje vykonávat personální práci tak, aby podporovala realizaci strategie organizace a tím přispívala ke zvýšení jejího výkonu.
-ba-
Zdroj: PriceWaterhouseCoopers - mezinárodní síť společností, která poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby
Zobrazit přehled článků ze zdroje PriceWaterhouseCoopers