Nevyhýbejte se zpětné vazbě

Řada manažerů se vyhýbá poskytování zpětné vazby zaměstnancům, i když intuitivně ví, že je to velmi důležité. Možná k tomu dochází proto, že existuje hodně možností, jak se tomu vyhýbat. Nejčastější chyby při poskytování zpětné vazby zahrnují:

- Komunikujete pouze v případě, kdy něco není v pořádku.  

- Pochvaly vyjadřujete bez specifického vysvětlení (např.: „Dobrá práce").

- Čekáte, až se výkonnost nebo chování zaměstnance výrazně zhorší.

- Zpětnou vazbu poskytujete příliš dlouho po událostech, k nimž se vyjadřujete.

- Negativní zpětnou vazbu sdělujete veřejně.

- Kritizujete výkonnost bez návrhů na zlepšení.

- Zpětně nesledujete vliv své zpětné vazby.

- Nemáte pravidelný rozvrh schůzek za účelem hodnocení výkonnosti.

Jak tedy poskytovat zpětnou vazbu správně? Buďte proaktivní. Nevyhýbejte se komunikaci. Pravidelně se se zaměstnanci scházejte a dávejte najevo, že jste dostupní. Při samotném sdělování zpětné vazby buďte specifičtí. Pozitivní i negativní hodnocení dokládejte na příkladech.

Pracujte také na plánech rozvoje. Jasně specifikujte, jaké změny v chování očekáváte a v jakém časovém horizontu. Důsledně pak sledujte, zda ke změnám skutečně dochází. Výkonnost spojujte s obchodními cíli. Zdůrazňujte hodnotu přispění zaměstnanců tím, že jim ukážete, jak jejich práce a chování slouží firmě a jejím zákazníkům.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine