Nezaměstnanost zůstala v listopadu na 3,5 %

Úřad práce ČR evidoval k 30. 11. 2022 celkem 257 187 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 1 395 více než v předchozím měsíci a o 11 638 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob zůstal na 3,5 %. To je o 0,2 p. b. více než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za říjen) nejnižší v celé EU, a to 2,1 % (průměr EU 6 %).

Ilustrační snímek

V listopadu zůstala nezaměstnanost na stejné hodnotě jako v říjnu. V absolutní hodnotě mírně vzrostl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. Naopak mírně klesl počet volných pracovních míst. Úřad práce ČR dbá na aktualizaci jejich databáze, tak aby je bylo možné co nejlépe párovat s uchazeči o zaměstnání.

„Že se nezaměstnanost zásadním způsobem nezvyšuje, je v této složité době velmi dobrou zprávou. I meziroční nárůst je poměrně zanedbatelný, nemluvě o tom, že Česká republika má stále zcela nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. Firmy navíc poptávají nové pracovníky. To je dnes velmi důležité. Poděkování proto patří všem, kdo vytváří pracovní místa,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o zaměstnance, převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících. Postupně se rozjíždí zimní turistická sezóna, aktuálně bez jakýchkoli omezení kvůli pandemii. Zaměstnavatelé proto hledají krátkodobé zaměstnance např. na provoz vleků, do pohostinství nebo třeba instruktory lyžování,“ dodává generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

ČSÚ

Pokud jde o předvánoční brigády - vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé hledají brigádníky zejména prostřednictvím svých zaměstnanců, sociálních sítí nebo internetových portálů, objevují se tyto nabídky v evidenci ÚP ČR v menší míře. Situace je v tomto ohledu obdobná, jako v předchozích letech, kdy měli zájem např. o prodejce ve stáncích, pracovníky ve skladech, v e-shopech, prodejnách, na rozvoz zboží, ostrahu v obchodech apod. 

V následujících měsících nezaměstnanost, v souvislosti s útlumem sezónních prací, pravděpodobně vzroste. V neposlední řadě se situace na trhu práce bude odvíjet především od dopadů energetické krize na zaměstnavatele. Ovlivnit ji může též průběh válečného konfliktu na Ukrajině nebo aktuální epidemická situace.

Ukrajina

Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od vypuknutí konfliktu do konce listopadu práci celkem 163 118 občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou (zhruba ¾  - 114 263 - z nich jsou ženy). Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci předchozího měsíce pracovalo na území ČR 99 644 osob z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce ve Středočeském (17 077 osob) a Plzeňském kraji (14 326 osob) a dále v Praze (10 826 osob). 

Nejčastějijako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě a dále jako dále jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které potřebovali.

Ke konci předchozího měsíce bylo v evidenci ÚP ČR celkem 14 871 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou (říjen 14 589 osob). Podali žádosti o zaevidování jako zájemci (1 342 osob, říjen 1 530 osob) nebo uchazeči (13 529 osob, říjen 13 059 osob) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání pak občané Ukrajiny tvořili 5,3 % (říjen 5,1 %). Od vypuknutí krize na Ukrajině se do 30. 11. 2022 zaevidovalo na ÚP ČR 29 440 (říjen 27 458) cizinců pod dočasnou ochranou.

Úřad práce ČR jim nabízí mimo jiné i pomoc s financováním kurzů českého jazyka. Právě jazyková bariéra je jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí. Kurz češtiny v rámci rekvalifikací dosud zahájilo 1 962 osob a 1 255 z nich ho už také úspěšně ukončilo. Vždy se jednalo o zvolenou rekvalifikaci.

„Pokud jde o kurzy odborné, v tomto ohledu jich probíhá méně, Důvodem je neznalost českého jazyka. Zatím do těchto rekvalifikací nastouplo 109 občanů Ukrajiny, kteří už češtinu na potřebné úrovni ovládli. Nejčastěji se jedná o kurzy určené pro pracovníky v sociálních službách a osobních službách,“ doplňuje Viktor Najmon.

ÚP ČR nabízí pomoc s financováním kurzů českého jazyka i zaměstnavatelům, u kterých občané Ukrajiny už pracují. A to prostřednictvím příspěvku v rámci projektu POVEZ II.

Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na webových stránkách.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v listopadu v Ústeckém  (5,3 %) a Moravskoslezském kraji (4,9 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i loni. Což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v Pardubickém kraji (2,5 %). Meziročně se situace nejvíce změnila na Pardubicku a Ústecku, kde podíl nezaměstnaných osob vzrostl oproti listopadu 2021 o 0,4 p. b. na 2,5 %, resp. 5,3 %.

V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci předchozího měsíce v okrese Praha-východ (1,5 %), Pelhřimov a Praha-západ (1,7 %) a Rychnov nad Kněžnou (1,8 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,1 %), Most (6,6 %), Chomutov (6,1 %) a Bruntál (6 %).

Struktura uchazečů o zaměstnání

Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 55,2 % ženy, což představuje 141 904 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných mužů zůstal na říjnových 3 % a u žen na 4 %.

V uplynulém měsíci hledalo práci prostřednictvím ÚP ČR 36 393 osob se zdravotním postižením (OZP) – 14,2 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé pro ně nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 11 209 volných pracovních míst.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v listopadu 43,2 roku, loni to bylo 43,4 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám.

V meziročním srovnání vzrostl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let, naopak v kategorii 30 - 49 a 50 plus podíl nezaměstnaných osob klesl. V případě posledně uvedené skupiny uchazečů o zaměstnání došlo k poklesu o 0,5 p. b. (ale v absolutním vyjádření jde o nárůst o 3 055 osob). V evidenci ÚP ČR jich bylo k 30. 11. 2022 celkem 95 341 a tvořili 37,1 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Změny ve struktuře nezaměstnaných podle vzdělanosti ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu nárůstu došlo v případě evidovaných uchazečů se ZŠ  (o 6 503) a uchazečů s VŠ (o 3 596).  Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci listopadu bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 77 203.

Bez práce bylo ke konci předchozího měsíce 13 670 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to méně o 1 447, meziročně pak více o 677 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,3 % (říjen 2022 – 5,9 %, listopad 2021 – 5,3 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci listopadu v evidenci ÚP ČR 9 456 absolventů.

Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V listopadu 2022 poklesl v meziročním srovnání podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců na celkovém počtu nezaměstnaných o 6,7 p. b. na 28,8 %, tedy celkem na 73 979 osob. Průměrná délka evidence ve srovnání s říjnem poklesla o 2 dny na 482. 

Noví a umístění uchazeči o zaměstnání

Během listopadu se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 37 927 lidí. To je meziměsíčně méně o 234 osob a meziročně více o 6 082 uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4 890) a Jihomoravský kraj (4 411). Naopak nejméně kraj Karlovarský (1 197). Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze (3 754) a nejméně v okrese Rakovník (162).

O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí např. z oblasti veřejné správy, maloobchodu a velkoobchodu, z oblasti výroby kovových konstrukcí, vzdělávání, stravování a pohostinství nebo rostlinné a živočišné výroby a zdravotní péče.

Naopak z evidence odešlo celkem 36 532 uchazečů, tj. o 2 217 osob méně než v předchozím měsíci a o 1 453 osob méně než v listopadu 2021. Novou práci získalo 23 150 lidí, nejčastěji jako pracovníci v oblasti maloobchodu a velkoobchodu, vzdělávání, veřejné správy, výroby kovových konstrukcí, zdravotní péče, potravinářských výrobků nebo výroby strojů a zařízení.

Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v listopadu76 445 osob, což představuje 29,7 % všech uchazečů o zaměstnání. Počet lidí s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně vzrostl o 2 982 osob.

Uchazeči v průměru pobírali 9 829 Kč měsíčně (listopad 2021 – 9 290 Kč). Podporu v nezaměstnanosti do 4 500 Kč dostávalo 17 330 (22,7 %) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti. Maximální výši podpory, tedy 21 488 Kč, pak ÚP ČR vyplácel 3 560 (4,7 %) uchazečům o zaměstnání.

V listopadu vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 799 229 tis. Kč (říjen 798 681 tis. Kč, 879 414 tis. Kč).

Volná pracovní místa

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem291 970 volných pracovních míst, o 5 390 méně než v říjnu a o 52 870 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání. U přibližně 71,9 % z těchto volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 72,2 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince.

Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, ostatní pomocné pracovníky ve výrobě, zedníky, kamnáře a dlaždiče nebo kuchaře. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (75125 míst) a ve Středočeském kraji (57 897 míst).

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 16 836 nových volných pracovních míst, což je o 28921 méně než ve stejnou dobu loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 1 633 míst. ÚP ČR naopak obsadil a následně z evidence vyřadil 23 859 volných pracovních míst.

Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnanosti

Úřad práce ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností zvýšenou péči. Prostřednictvím příspěvků v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) podpořil k 30. 11. 2022 celkem 13 053 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Tak například - na veřejně prospěšné práce umístil 5 233 lidí. Zaměstnání získalo také 3 025 uchazečů díky vyhrazeným společensky účelným pracovním místům (SÚPM).

Pro 4 soby zřídili zaměstnavatelé zcela nová SÚPM (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Dalších 666 nezaměstnaných zahájilo v rámci SÚPM soukromé podnikání. V návratu na pracovní trh také pomáhá příspěvek na dojížďku. Touto cestou podpořil ÚP ČR ke konci listopadu celkem 266 lidí. Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR též osobám se zdravotním postižením (OZP).

I v jejich případě poskytuje příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci předchozího měsíce takto podpořil 399 OZP. Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně podporuje nejen uchazeče, ale také zájemce o zaměstnání. K 30. 11. 2022 se jich účastnilo 2 187 uchazečů nebo zájemců o zaměstnání.

Celkem od začátku letošního roku jich na rekvalifikace nastoupilo 12 746. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti, kurzy pro pracovníky v sociální oblasti a počítačové kurzy. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let.

Zájem je i o výkon veřejné služby. Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4 431 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1 634) a v Moravskoslezském (1 014) kraji.

A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo 2 053 klientů.

Informace o vývoji nezaměstnanosti.