Nulová tolerance šikany na pracovišti

Šikanu na pracovišti není snadné rozpoznat a kontrolovat vzhledem k tenké hranici mezi vysokým tlakem na motivaci a zastrašováním. Je však stěžejní, aby organizace podnikaly nutné kroky k pochopení a konfrontaci tohoto problému, a vyvarovaly se tak poškození vztahů se zaměstnanci a ztráty produktivity.

- Nulová tolerance. Vytvořte jasnou písemnou politiku, která definuje šikanu a důsledky takového chování na pracovišti. Ujistěte se, že všichni zaměstnanci znají tato pravidla a pravidelně je připomínejte.

- Komunikace. Zajistěte jasné, důvěryhodné a diskrétní kanály pro oznamování šikany a také to, aby se zaměstnanci nemuseli bát nepříjemných důsledků svých oznámení.

- Školení. Vzdělávání v otázce vhodného chování na pracovišti byste měli poskytnout všem zaměstnancům. Důležité je také vybavit manažery dovednostmi, jak řešit obtížné situace rychle a diplomaticky.

- Vše zaznamenávejte. Zajistěte záznam tvrzení obou stran v každém případě ohlášené šikany. Budete tak připraveni na případné právní spory.

- Budujte vhodné pracovní hodnoty. Podpoříte tím dobré chování ze strany zaměstnanců i manažerů. Zároveň jasně ukážete uchazečům o zaměstnání, na čem stojí vaše firemní kultura.

-kk-

Zdroj: Online Recruitment Magazine - britský portál věnovaný náboru zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Online Recruitment Magazine