Odcházet s grácií se vyplácí

Když dáváte výpověď, může vybudování namísto pálení mostů přinést víc než jen jednu dobrou referenci. Je investicí do budoucna. Dobrý odchod je také základní dovednost v oblasti kariéry i s přihlédnutím k tomu, že zhruba 25 % vedoucích pracovníků z 2 149 má v nejbližší době v úmyslu podat výpověď.

Ladná strategie ovšem vyžaduje pečlivé plávání a nácvik:

- Nebojte se vyjádřit kolegům vděčnost.

- Pokud si budete snažit ulevit a „vyrovnat účty“, můžete si uškodit.

- Někteří zaměstnanci zbytečně odmítají účast na výstupních pohovorech ze strachu, že budou znít příliš negativně.

- Je vhodné předložit stručnou a neutrální písemnou rezignaci. Existují internetové stránky (I-resign.com), kde je možné stažení šablon, které řeší různé situace.

- Očekávejte nechtěnou protinabídku a připravte si diplomatické odmítnutí.

- Věnujte dostatečnou pozornost hladkému odchodu od zákazníků a kolegů. Informujte své kolegy o novém zaměstnavateli bez uvádění informací, které by mohly vyvolat závist.

- Snažte se usmířit s lidmi, se kterými jste měli spory.

- Nejbližším kolegům věnujte patřičnou pozornost. Rozlučte se osobně a udržujte pravidelný kontakt.

-av-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal