Ona říká to a on zas tohle

Jakkoli nepříjemné a frustrující mohou být rozdíly mezi muži a ženami, jsou zároveň i zábavné. Ačkoli je vždy riskantní nějakým způsobem zobecňovat rozdíly mezi pohlavími, určité pružné zevšeobecnění může být v komunikaci mezi muži a ženami cenné. Muži a ženy se často liší ve způsobu, jakým řídí ostatní a jakým dávají příkazy. Několik uznávaných studií ukázalo, že ženy mají sklon zmírňovat své požadavky a příkazy, zatímco muži bývají více přímí. Mnoha ženám je určeno kulturou udržovat harmonii ve vztazích. Toto určení se projevuje v mírnějších požadavcích, vyhýbání se příkazům a v obecně váhavějším komunikačním stylu. Tento komunikační styl však neznamená, že mluvčí skutečně váhá nebo si není jistá. Stejně tak přímá komunikace, kterou vidíme u většiny mužů, ale i u některých žen, neznamená, že je mluvčí arogantní, panovačný, nebo že se cítí nadřazený. Není to nic víc než naučený způsob komunikace.

Další rozdíl mezi muži a ženami spočívá v tom, že ženy obecně kladou daleko více otázek než muži. Kladení otázek znamená pro ženy a muže něco jiného. Muži se ptají jedině za účelem získání informací. Pro ženy představuje kladení otázek nejen způsob, jak získat informace, ale ženy také pokládají otázky, na které již znají odpověď. Proč? Chtějí projevit zájem o to, co druhá osoba říká, aby kultivovaly vzájemný vztah. Oba zmíněné rozdíly způsobují na pracovištích problémy. Přitom na rozdílných komunikačních stylech není nic špatného. Problémy nastávají, když tyto rozdíly způsobí nedorozumění a nesprávný výklad, což narušuje týmovou práci. Potřebujeme se dívat bez předsudků na konkrétní způsob komunikace, abychom vybudovali efektivnější smíšené týmy.

-ba-

Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com