Otevřená komunikace je základ

Dnešní zaměstnanci jsou skeptičtí. Investování svých emocí si dobře rozmýšlejí. Než začnou mít rádi svoji firmu, musejí si být jisti, že firma má rada je. Zásadní roli proto hraje otevřená komunikace. I když je každá organizace svým způsobem jedinečná, otevřenou komunikaci je třeba pěstovat všude.

Otevřená komunikace znamená sdílení znalostí, které je důležité zejména v časech změn. Informování zaměstnanců o negativních skutečnostech či budoucím negativním vývoji firmy bývá složité, každopádně je nutné. Skutečnosti je třeba popsat jednoduchým jazykem, aby se zaměstnanci mohli zapojit do skutečného dění a dobře je pochopit.

V některých případech nemohou nařízení diskutovat o tom, co vědí. Nemají například k dispozici dostatečné množství detailů. V takovém případě je nejvhodnější upozornit na to, protože zaměstnanci lépe přijmou tento fakt než sdělní, že manažer neví.

Je třeba mít na paměti, že otevřená komunikace není jen záležitostí krizových dob. Pokud chce firma vzbuzovat u zaměstnanců důvěru, měli by se moci spolehnout na upřímnost managementu, který jim bude poskytovat kompletní informace o firemních záležitostech i individuálním hodnocení výkonnosti. Pokud vedoucí pracovníci sdílejí své chápání organizačních cílů a poskytují upřímnou zpětnou vazbu, zaměstnanci si vytvoří dlouhodobě pozitivní pohled na firmu i své místo v ní.

-kk-
Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com