Outsourcing dobývá HR

Mezi nejvyužívanější obchodní modely v současné době patří outsourcing. Zasahuje již významně i oblast řízení lidských zdrojů. V zásadě existují dva druhy outsourcingových vztahů – funkční a environmentální. Funkční outsourcing je obecně jednodušší a zahrnuje zvláště systém barterování, které bude vždy důležitou součástí obchodu. Podstatou environmentálního outsourcingu je již složitější předpoklad, že každý podnik musí být úspěšný v rámci určitého obchodního prostředí. Prostředím se zde rozumí jádro podniku, tj. vedení a jeho okolí, tj. lidské zdroje, finance, marketing, IT apod.

Dodavatele environmentálního outsourcingu dělíme na strategické a administrativní. Strategičtí se zaměřují na propojení strategií jednotlivých prostředí svých klientů s celkovou strategií. Typickým příkladem je outsourcing v rámci prostředí IT. Administrativní dodavatelé představují novou generaci outsourcingu. Jejich jedinečnost spočívá v tom, že svým klientům dodávají „duplikovatelné“ produkty, které lze specificky využít v každém obchodním prostředí. Příkladem takového outsourcingu v rámci prostředí lidských zdrojů může být zpracování mezd, management smluvních zaměstnanců, konzultace a školení, odměňování nebo nábor.

Administrativní dodavatelé outsourcingu v oblasti lidských zdrojů se stávají nepostradatelnými zejména pro malé a střední podniky po celém světě. Odvětví řízení lidských zdrojů je tak považováno za jedno z nejrychleji se rozvíjejících odvětví v globálním měřítku.

-kk-

**Datum vydání:** VI/2004
Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com