Oživte průzkumy angažovanosti zaměstnanců

Ilustrační snímek

S blížící se poslední čtvrtinou roku začínají oddělení HR plánovat rozpočty, připravovat hodnocení výkonosti a sestavovat průzkumy angažovanosti zaměstnanců. Server Talent Management proto přinesl zajímavé praktické tipy, jak ztenčit a lépe zacílit průzkumy angažovanosti tak, aby firmy mohly na zjištěné výsledky lépe reagovat.

1. Omezte externí měřítka

Mnohé konzultační firmy nabízejí širokou škálu externích měřítek pro benchmarking v rámci celého vašeho odvětví. Díky tomu můžete získat zajímavé informace, nemělo by se vám však stát, že se díky přemíře měřítek příliš vzdálíte od svých vlastních postupů řízení angažovanosti zaměstnanců. V první řadě se proto zaměřte na svá interní data.

2. Snižte počet otázek

Pokud vaši zaměstnanci potřebují hodinu, aby vyplnili průzkum, zkraťte jej tak, aby obsahoval maximálně 20 až 30 otázek. Pečlivě vybírejte nejdůležitější otázky tak, abyste mohli co nejlépe reagovat na odpovědi. Zvažte také možnost rozdělit průzkumy pro různé segmenty a realizovat je víckrát ročně.

3. Pořádejte průzkumy častěji

Průzkum angažovanosti, který se bude opakovat dvakrát nebo třikrát ročně, vám umožní měřit angažovanost v reálnějším čase než jednou za rok. Výsledky a vaše reakce na ně tak budou aktuálnější a smysluplnější.

4. Zajistěte propojení průzkumu s obchodní strategií firmy

V první řadě si jasně definujte, co pro vaši firmu znamená "angažovanost zaměstnanců". Pro někoho to může být synonymum spokojenosti, pro někoho kombinace spokojenosti a nejlepších výkonů. Klíčovou roli zde hrají manažeři, kteří by měli vědět, jak řídit angažovanost svých týmů v průběhu celého roku. Na ty by se HR mělo zaměřit, než vůbec začne něco měřit.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management