Personalisté, pokud sami pro věc nehoříte, nezapálíte ani ostatní

Cvičení v rámci akademie HR manažer

Zaměstnanci jsou naše zlato, které musíme dále zhodnocovat.“ I v tom vidí někteří HR profesionálové jednu z klíčových rolí personalistů ve firmách – v zodpovědnosti za rozvoj těch, na kterých to celé stojí i padá…

Je úterý 23. února a společně s dalšími účastníky převážně z řad personalistek a personálních manažerek se seznamujeme na zahajovacím setkání kurzu HR manažer – akademie pro personální manažery pořádaném pražskou vzdělávací společností Gradua-CEGOS.

 

Jaká je skutečně role personalisty ve firmě?

Je zodpovědný za nábor, odměňování, vztahy, celou firemní kulturu…? Nebo za vše dohromady? A jak je jeho pozice vnímána ostatními zaměstnanci a vedením společnosti? To jsou jedny ze základních otázek, které se společně s obecným přehledem nad významem a úkoly personálního managementu snaží účastníci lépe vnímat a pochopit ve vztahu k vlastní firmě, ať už z oblasti výroby, bankovnictví či zdravotnictví, které byly na aktuálním běhu kurzu zastoupeny.

Nepopiratelný fakt je ten, že krize v mnoha případech ukrojila z rozpočtů personálních oddělení více než málo, až by se chtělo říci, že se význam jejich práce obecně v očích vedení snižuje. Postupně se však zviditelňuje fakt, že zaměstnanci jsou sice nezanedbatelnou nákladovou položkou, ale především cenným aktivem firmy, které ji odlišuje od konkurence. Pozice HR a jeho role ve firmě by tedy logicky měla minimálně v očích vedení růst, že?

Je důležité stát se partnery. I vlastní management musí vědět, co děláte. Musíte s ním mluvit, aby neměl pocit, že jsou to jen mzdy,“ uvádí na podporu silnější role HR lektor úvodního setkání, Petr Daňko, který má sám dřívější praxi mimo jiné také jako ředitel interní komunikace v České spořitelně. Za jeden užitečných komunikačních prostředků považuje například pravidelně publikovanou výroční zprávu HR. „Nemusí jít o nic dlouhého. Stačí i krátký výčet zrealizovaných aktivit za období na jednu stranu A4,“ doporučuje.

Komunikace jako základ vztahů

Komunikace, ale také vzájemná spolupráce byly často opakovanými pojmy v průběhu celého dne, v rámci něhož se účelně propojoval interaktivní výklad s diskuzí, modelovými situacemi či testy a úkoly k zamyšlení. Jejich zapojení velmi napomohlo hlubšímu uvědomění si konkrétních potřeb a připravenosti jednotlivých účastníků ve vztahu k tématu. Nanečisto a pod uměle vytvořeným tlakem tak každý dostal příležitost si například v týmu na modelové situaci zaměřené na interní komunikaci vyzkoušet, jak skutečně dokáže komunikovat v daných podmínkách.

Individuální zhodnocení vlastního jednání v průběhu hry překvapilo snad každého. Principiálně je tedy nutné o kvalitní interní komunikaci sdělit pár vybraných závěrů jako doporučení lektora:

  • Cíl interní komunikace musí být jasný všem stejně a musí být sdělován pregnantně.
  • Všichni lidé jsou důležití. Není možné řešit situaci bez jejich zapojení.
  • Interní komunikace je o obousměrném toku informací a dávání zpětné vazby.
  • Platí, jak se firma chová ke svým lidem, tak se její lidé chovají navenek vůči zákazníkům.

Pokud sám pro něco nehořím, nezapálím ani nikoho jiného a už vůbec ne ty dole. Je nutné zamyslet se také nad tím, jaké prostředky komunikace fungují, a ty dále využívat,“ doplňuje lektor. Jako v praxi fungující nástroje výměny informací ve firmách se pak mezi účastníky nejčastěji diskutovaly vedle emailů, také pravidelné ranní porady, intranet, nebo také kuřárna a oběd.

Struktura kurzu

V rámci úvodního setkání se účastníci blíže seznámili převážně pomocí praktických nácviků a diskuzí dále také s principy tvorby strategie řízení lidských zdrojů či prací s hodnotami, vizí a faktory utváření firemní kultury. Úvodní setkání kurzu ale bylo pouhou špičkou ledovce. Celkově se účastníci potkají ještě devětkrát, a to hned s několika lektory – odborníky na různou personální problematiku. Akademie totiž obsahuje deset tematických celků rozdělených do čtyř dvoudenních a jednoho třídenního setkání.

Cílem je se komplexně seznámit se všemi aspekty, které personální práce obnáší, včetně pracovněprávní problematiky či nových trendů v HR. To ocení nejen začínající personalisté a HR manažeři, ale například také majitelé či ředitelé firem, kteří chtějí získat ucelený přehled o jednotlivých činnostech personální práce.

Hodnocení kurzu účastníky

Jasně, jednoduše, rychle a aktuálně mi to dnes dalo přesně to, co nyní potřebuji ke své práci. Odnáším si hlavně dobrý pocit a srovnání myšlenek v tom, co jsem doposud znala, ale neuměla správně pojmenovat. Chci se více zaměřit na práci s podřízenými, protože jsem si uvědomila, že jsem doteď byla spíše sólový hráč,“ hodnotí Iveta, vedoucí personálního oddělení velké zdravotní pojišťovny.

Lektor je skutečný profesionál. Hodně věcí jsem si zopakovala a zajímavá pro mne byla zejména hra s kartami, kterou jsem neznala (pozn. modelová situace zaměřená na interní komunikaci viz výše). Utvrdila jsem se díky ní v důležitosti týmové komunikace a nutnosti dobře třídit a předávat své myšlenky a být o nich přesvědčená tak, aby mi i ostatní uvěřili a jednali podle toho. Jako praktik se také těším na pracovní právo, kde je spoustu věcí, které by mě zajímaly, a to zejména z pohledu nového občanského zákoníku, ve kterém, myslím si, stále všichni ještě tápeme. Můj první dojem je výborný,“ sdílí své pocity Lucie, personalistka mimopražské výrobní firmy.

Chcete se dozvědět více o kurzu HR manažer – akademie pro personální manažery a navazujících kurzech? Podrobnější informace získáte ZDE.