Pět kroků k efektivní poradě

Ve světě managementu jsou porady téměř posvátným pojmem, někteří lidé na nich dokonce stráví polovinu pracovní doby. Častokrát jsou ale pracovní schůzky jen plýtváním časem.

Jejich neefektivitu podporuje i fakt, že účastníci porad jsou vzájemnými konkurenty, i když dobře vědí, že by spolu měli spolupracovat. Další překážkou je hierarchické členění kolektivu, které brání otevřenější komunikaci.

Aby porady fungovaly co nejlépe, držte se následujících pěti pravidel:

1. Držte počet účastníků na co nejnižší možném počtu.

2. Dbejte na to, aby byli účastníci porady schopní vzájemného spojení a současně dostatečně odlišní, aby navzájem povzbudili své myšlení.

3. Začínejte vždy přesně a hlídejte čas. Je obecně známo, že nejlepší nápady přicházejí v prvních minutách.

4. Načrtněte si proto předem rozvrh setkání a držte se jej.

5. Výsledky shrňte a poskytněte je všem zúčastněným – třeba e-mailem. Předejdete tak nedorozuměním.

-hp-
Zdroj: Wirtschaftswoche - Magazín pro vedoucí pracovníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wirtschaftswoche