Pět týmů, které potřebuje každá organizace

Týmová spolupráce, efektivně pracující týmy, teambuilding… to všechno jsou oblíbená témata dnešních firem. Úspěšné týmy dokáží plnit vytyčené strategické cíle a lépe sloužit zákazníkům. Začínáte-li budovat týmy, začněte raději s malým počtem, abyste zjistili, kolik týmových aktivit může vaše firma podporovat. Budete potřebovat zejména čas. Nejefektivnější bývají týmy, když:

- existuje ochotná skupina zaměstnanců,

- omezíte počet týmů, v nichž se může pohybovat jeden zaměstnanec,

- zavedou pravidelný rozvrh a schůze,

- vyžadují pravidelné stanovování úkolů,

- zveřejňují záznamy ze schůzí a projektů,

- udržují svou efektivitu pravidelným přibíráním nových zaměstnanců.

Každá organizace by měla mít alespoň pět základních týmů.

- Vůdcovský tým. Skládá e z nejvyšších manažerů a hlav jednotlivých oddělení. Jeho úkolem je strategické vedení organizace, plánování, formulování cílů a vedení ostatních manažerů.

- Motivační tým. Jeho úkolem je podporovat morálku zaměstnanců a šířit pozitivního ducha.

- Bezpečnostní tým. Jeho úkolem je zaštiťovat bezpečnost práce, školit zaměstnance a organizovat pracovní prostředí.

- Zdravotní tým. Jeho úkolem je soustředit se na zdraví zaměstnanců.

- Komunikační tým. Jeho úkolem je vytvářet firemní kulturu a zajišťovat efektivní interní komunikaci.

-kk-
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR