Pět způsobů, jak úspěšně zničit důležité jednání

Každý chce dosáhnout pozitivního výsledku, když stojí před důležitým jednáním. Mohou se však – i nechtěně – přihodit věci, které celé jednání zničí. Článek proto upozorňuje na pět základních skutečností, kterým je třeba se vyhnout, abyste jednání zvládli na výbornou. Každá z nich má zásadní vliv na to, jak se bude vyvíjet další konverzace.

- Na poslední chvíli zrušíte schůzku. Těžko byste hledali lepší způsob, jak dát druhé straně najevo, že si společné schůzky nevážíte. Stanovit datum, dodržet je a přijít včas ukazuje, že naopak pokládáte jednání za důležité.

- Více mluvíte, než posloucháte. Můžete mít pocit, že máte tolik vědomostí, že se o všechny musíte podělit. Daleko více výhod však získáte nasloucháním. Odhalíte totiž nuance, které by nemusely být jinak zřejmé a budete vědět, co je třeba říci, aby se vyřešil případný konflikt, nebo jste působili pozitivně.

- Vyhýbáte se mluvě o jakýchkoli pocitech. Může jít o obchodní schůzku, ale i v obchodě se pohybují lidé se svými pocity. Když je dokážete dát najevo, mohou vám pomoci k větší produktivitě. Pozor si dávejte zejména na to, abyste kvůli tomu nereagovali defenzivně.

- Během schůzky přijímáte telefonáty. Zvonící telefon, který navíc zvednete a začnete vyřizovat během důležité schůzky, dává jasně najevo nedostatek respektu ke druhé straně. Takové přerušení navíc může zastavit tok myšlenek, na které už si později nevzpomenete. Při důležitém jednání proto vypněte mobilní telefon, a pokud je to možné, i vyzvánění na pevné lince.

- Nestresuje vás překročení času. Když uplyne vytýčený čas na schůzku a vy nedosahujete konce, mělo by vás to znepokojit. Celé jednání může totiž dopadnout jako ztráta času. Při projednávání jednotlivých bodů proto dbejte na to, aby byly ukončeny. Začněte tím nejdůležitějším. Dělejte přestávky a případně se dohodněte, co budete projednávat příště.

-kk-
Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com