Porada jako nástroj rozvoje zaměstnanců

Ilustrační snímek

Mnoho porad stále zůstává jen ztrátou času. Proč z nich tedy neudělat vždy novou příležitost pro rozvoj zaměstnanců? Server talentmgt.com radí:

Pověřte pokaždé jiného člena týmu přípravou agendy

Jednotliví zaměstnanci tak získají širší povědomí o práci svých kolegů, lépe pochopí chod firmy a uvědomí si zásady efektivního řízení porad.

Vyzvěte členy týmu, aby přicházeli s příležitostmi, jak se společně něco naučit

Znamená to přinést zajímavý článek, novou informaci o konkurenci nebo návrh na změnu a vést diskusi o tomto tématu. Zaměstnanci se tak naučí nejen řídit diskusi, ale také lépe prezentovat, naslouchat druhým a přijímat zpětnou vazbu.

Pověřte pokaždé jiného člena facilitací porady

Zaměstnanci se tak naučí vést porady, naslouchat a řešit konflikty.

Zapojte brainstorming

Informujte účastníky porady předem, čeho by se brainstorming měl týkat, aby si mohli připravit své nápady. Budete se tak učit formulovat své myšlenky, kriticky uvažovat a vytvářet synergii mezi členy týmu.

Zvěte hostující spíkry

Může to být zákazník nebo dodavatel, který vám ukáže způsoby, jak společně pracovat efektivněji. Pro zaměstnance to znamená možnost rozvíjet schopnost naslouchat, kreativně a kriticky uvažovat a analyzovat problémy.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management