Porada nemusí být nudná nutnost

Firemní porady a schůze by měly být pro nadřízené i zaměstnance směrodatné při určování a plnění stanovených cílů. Neměla by jim chybět účelovost a efektivnost. Účastníci by z nich měli odcházet s pocitem, že něco vyřešili.

Každá porada by měla mít svůj záměr. Nadřízení by měli porady využívat jako účelové komunikační nástroje se zaměstnanci, jejichž výhodou je možnost osobní konfrontace. Důležité je předem stanovit cíle setkání, program porady a časové rozvržení. V úvodu je účastníky třeba se smyslem porady seznámit. Vedoucí porady by měl dbát na nevzdalování od tématu a řídit délku diskuse. Nejdůležitější je dojít ke společnému řešení stanoveného problému.

Porady jsou důležité zejména proto, že zaměřují pozornost na podstatu organizací. Lidé mají navíc sklon podporovat rozhodnutí, na kterých se sami podíleli. Skupinová diskuse je účinným přesvědčovacím nástrojem, který v sobě skrývá i analyzování a kreativitu. Porady také pomáhají rozmrazit zafixované způsoby myšlení a vyprodukovat nové přístupy k problémům.

-kk-

**Datum vydání:** XI/2004
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk