Porada po obědě je předem zabitá

To, že vám kolegové na poradě nevěnují dostatek pozornosti, nemusí být jen důsledkem nezajímavého obsahu vaší prezentace nebo jejího nudného podání, ale i špatným výběrem času pro tuto akci. Lidé totiž nejsou stejně aktivní po celý den. Efektivitu porad a brainstormingů zvýšíte, pokud je budete pořádat ve správnou dobu.

Aktivitu člověka můžeme charakterizovat čtyřmi hladinami činnosti jeho mozku:

1. hladina Beta (14 Hz a více) - normální stav vědomí, člověk se v něm nachází většinu dne, v této hladině převládá logické myšlení a smyslové soustředění

2. hladina Alfa (8 – 13 Hz) – tělo i mysl odpočívají za plné bdělosti, v této hladině dochází k největšímu posílení a regeneraci organismu

3. hladina Theta (4 – 7 Hz) – výrazný útlum všech funkcí organismu, ve spánku

4. hladina Delta (0,5 – 3 Hz) – stav naprostého útlumu funkcí, hluboký spánek, bezvědomí

Z výše uvedeného vyplývá, že naplno pracujeme a nejkreativněji myslíme v hladině Beta. Tento stav lze od lidí očekávat hlavně od brzkých ranních hodin do přibližně desáté hodiny dopolední, kdy jejich aktivita dokonce roste. Na svém vrcholu se aktivita drží od desáté do dvanácté, po obědě klesá a probírat se začíná kolem jedné až druhé hodiny.

Ideální je svolávat kolegy na poradu kolem desáté hodiny, pokud to není možné, tak odpoledne mezi druhou a čtvrtou. Co se týká dnů v týdnu, tak nejlépe se pro porady hodí pondělí nebo úterý, kdy jsou lidé po víkendu odpočatí.

-hp-
Zdroj: MF DNES - český deník Mladá Fronta DNES
Zobrazit přehled článků ze zdroje MF DNES