Poslouchejte očima

Míváte při příchodu do zaměstnání problémy s rozeznáním nálady svých spolupracovníků? Pak byste se měli zdokonalit v oblasti neverbální komunikace. Neverbální komunikace je silnější než slova, protože dokáže skutečně odhalit, co se skrývá v mysli druhých. Dobří komunikátoři jsou citliví na emoce a neverbálně vyjadřované myšlenky.

Neverbální komunikace znamená řeč těla. Zahrnuje výrazy obličeje, gesta, znamení, ale i způsoby využívání prostoru. Odráží také kulturní rozdíly mezi jednotlivými lidmi, takže může způsobovat řadu nedorozumění. Jedna ze studií Kalifornské univerzity říká, že efektivita mezilidské komunikace závisí z celých 93 procent právě na neverbální složce.

Na své vlastní neverbální chování byste si měli dávat zvláštní pozor při reakcích na nečekané informace. Hlas nebo výběr slov můžete kontrolovat velmi dobře, řeč vašeho těla však může vaše skutečné pocity odhalit. Zejména pro zkušené neverbální komunikátory jste jako otevřená kniha. Článek přináší několik tipů, jak se nehledě na postavení v zaměstnání zdokonalit v neverbální komunikaci.

- Uvědomte si, že lidé komunikují na více úrovních. Učte se vnímat výrazy obličeje, oční kontakt, postoje, pohyby rukou a nohou, držení těla a další neverbální projevy lidí ve vašem okolí. Každé gesto dokáže komunikovat a budete-li ve vnímání těchto projevů důslední, brzy se je naučíte rozpoznávat a správně identifikovat.

- Pokud vám někdo něco říká, ale jeho neverbální projevy vyjadřují něco jiného, naučte se věřit neverbálním projevům.

- Na základě neverbálních projevů vybírejte i nové spolupracovníky. Neverbální chování uchazeče při přijímacím pohovoru odhalí o jeho dovednostech a postojích daleko více než stohy popsaného papíru.

- Spoléhejte na neverbální projevy při provádění výzkumů nebo v dalších situacích, kdy budete potřebovat fakta a důvěryhodné informace.

- Při poradách a projevech k vašemu týmu si všímejte neverbálních projevů, které vám prozradí, kdy mluvíte příliš dlouho, kdy by chtěl promluvit někdo jiný nebo jaké další reakce váš projev vyvolává. Naslouchejte těmto projevům a stanete se lepším mluvčím i vůdcem.

Rozumět neverbální komunikaci se naučíte praxí. Prvním krokem je uvědomění si síly neverbální komunikace. Pomoci vám může také tento slovník neverbální komunikace.

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR