Práce na dálku je především komunikace

Zaměstnávání pracovníků na dálku je velmi atraktivní, vyžaduje však pečlivé plánování a přípravu, aby mohlo být efektivní. Než spustíte jakýkoli systém práce na dálku, je třeba definovat požadavky na pracovní rozvrhy, domácí kanceláře, bezpečnost počítačových sítí a v neposlední řadě také odpovědnosti v rámci jednotlivých pracovních rolí. Nejdůležitějším předpokladem úspěšné práce na dálku zůstává zajištění komunikace. 5 kroků ke zvážení shrnul pro personalisty server mashable.com.

1. Společné cíle

Aby se i zaměstnanci pracující na dálku mohli cítit jako součást vaší organizace, potřebují znát společné cíle. Nejde přitom jen o jednorázovou záležitost, ale o nalezení systému pravidelné komunikace a sdílení firemních hodnot.

2. Individuální cíle

Jakmile zaměstnanec zná cíle firmy a chápe, jak do nich zapadá jeho role, je třeba vytyčit konkrétní očekávání v souvislosti s jeho vlastní výkonností. V případě vzdálených pracovníků je jasné vytyčení individuálních cílů naprosto zásadní.

3. Důvěra a odpovědnost

Zaměstnanci pracující na dálku by měli v ideálním případě být v denním styku se svými manažery. Nejde o to, že by nedokázali pracovat samostatně a manažer je musel neustále kontrolovat, ale o budování vzájemné důvěry a odpovědnosti za výsledky. Manažer by měl své lidi povzbuzovat a motivovat a nechat a nich, jak svých výsledků dosáhnou.

4. Překonání izolace

Nedostatečná komunikace může vést vzdálené pracovníky k pocitu izolace. Tomu je třeba předcházet jasně vymezenou politikou interní komunikace, která bude zahrnovat různé komunikační nástroje a pravidelná virtuální setkání. Vzdálení pracovníci by také měli mít otevřené dveře do vašich kanceláří, budou-li se chtít setkat osobně.

5. Pravidelná komunikace

Naplánujte, zdokumentujte a sdílejte pravidla komunikace se vzdálenými pracovníky.

-kk-

Zdroj: Mashable - server věnovaný sociálním a digitálním médiím
Zobrazit přehled článků ze zdroje Mashable