Praktické tipy pro interní komunikaci

Pod pojmem „dobré komunikační dovedsnoti" si můžeme představit celou řadu věcí. Bez ohledu na to by však komunikace měla být pro manažery prioritou. Co by tedy měly firmy zvážit při vytyčování priorit v rámci komunikace se zaměstnanci?

Dobrá interní komunikace začíná u nejvyšších firemních vůdců, kteří odpovídají za vytváření a udržování firemní kultury. Vzniká tedy nahoře a probíhá směrem dolů. Jednotliví manažeři by měli být nejen školeni v oblasti efektivních komunikačních metod, ale také vyzýváni, aby je využívali při komunikaci se zaměstnanci i nejvyšším vedením.

Ideální formou interní komunikace je komunikace tvář v tvář, která zahrnuje důležité neverbální složky. Ne vždy je však možné komunikovat osobně. Článek proto shrnuje 10 obecně praktických tipů, které by firmy měly zvážit při vývoji metod efektivní interní komunikace.

- Zaveďte politiku otevřených dveří. Někdy to může znamenat i možnost překročit firemní hierarchii.

- Zaveďte systém sběru zpětné vazby.

- Vytvořte politiku pro řešení stížností. Podporujte zaměstnance, aby ji využívali.

- Prokazujte včasný, odpovědný a vnímavý přístup ke zpětné vazbě od zaměstnanců.

- Vyhněte se trestání zaměstnanců za účast v procesu poskytování zpětné vazby.

- Važte si příležitostí k interakcím se zaměstnanci.

- Ukažte zájem o to, co zaměstnanci vyjadřují verbálně i neverbálně.

- Předem uvažujte o pocitech zaměstnanců, než s nimi budete komunikovat.

- Vyhněte se předávání zmatených zpráv.

- Pravidelně přehodnocujte nebo upravujte svou strategii interní komunikace.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools