Překonejte překážky a vytvořte ideální tým

Týmová práce v žádném případě není jednoduchá. Stačí málo a celá snaha o spolupráci selže. Faktorů, které ovlivňují efektivitu a funkčnost týmu je tolik, kolik je různých vlastností lidí, kteří v týmu pracují. Přesto lidé při troše snahy mohou vytvořit velmi efektivní tým – je však třeba překonat několik možných překážek:
* Vedoucí týmu je slabým článkem. V ideálním případě je vedoucí člověkem, který tým motivuje a ukazuje mu cestu správným směrem. Někdy však dotyčný vůdčími schopnostmi neoplývá a jeho autorita je spíše formální. V takovém případě je potřeba, aby každý člen týmu kompenzoval slabiny vedoucího svými vlastními silnými stránkami.
* Osobní konflikty komplikují práci. Je samozřejmé, že někdy může dojít k osobním konfliktům. Zde je však třeba, aby členové týmu hleděli v první řadě na práci, kterou je potřeba udělat, a teprve potom na své vlastní zájmy. Jestliže to nedokáží, měli by tým po dohodě s ostatními opustit.
* Pouze několik lidí v týmu pracuje, ostatní se „vezou“. Někdy je pro určité jedince jednodušší se problémem nezabývat a nechat jej na pracovitějších členech týmu. V takovém případě se však tým rozpadne.
* Několik jednotlivců usiluje o povýšení, často na úkor ostatních. Nechávají si důležité informace pro sebe a podkopávají tak vzájemnou důvěru členů týmu. Zde je na místě, aby si vedoucí týmu s problémovým kolegou promluvil o tom, co od něj očekává tým a jaké normy musí splnit. Jestliže to nedokáže, musí odejít.

**Datum vydání:** VI/2002
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com