Prezentace není jen obsah, ale také forma

Přicházet s novými nápady je pro lidi ve firmách někdy velmi těžké. Nadřízení to mohou vnímat jako ohrožení své pozice. Přitom inovace nemají být chápany jako komplikace a firma by měla dát lidem možnost na prezentaci nápadů.

Standardně se s prosazováním myšlenek začíná u přímého nadřízeného. Prezentace nápadu je pak vždy určena konkrétním lidem, proto je dobré je pozvat. Může jít také o prezentaci mezi čtyřma očima, což druhá strana dokáže ocenit, i když jde o velmi osobitý přístup.

V rámci firemní komunikace a kontaktů byste na svou prezentaci měli pozvat přímé nadřízené a vedení společnosti.

Během samotné prezentace poznáte podle jejich výrazu, zda vám rozumějí a zda je vůbec zajímá to, o čem mluvíte. V první řadě by tedy měli stíhat tempo vaší řeči. Špatně na ně bude působit, když svůj zrak zapíchnete někam do neznáma. Měli byste spíše vyhledávat oční kontakty.

Když stojíte před více lidmi a přednášíte text, měli byste mít na paměti, že jakékoli oživení v podobě obrázků, tabulek apod. vaši prezentaci jen oživí.

Ideální prezentace má několik podmínek. Měla by vypadat asi takto: měla by mít deset bodů, trvat dvacet minut a velikost písma by měla být 30. Do prezentace se tak dostanou ty nejdůležitější věci s výpovědní hodnotou a s vysokým efektem na publikum.

Pomůže to tomu, kdo chce prosadit novou myšlenku, ale také publiku, aby rychle pochopilo a zapamatovalo si podstatu věcí. Za nejpřesvědčivější argumenty jsou považována čísla. Diskuze by tedy neměla být o pocitech lidí, ale o faktech. Prezentace musí mít dynamiku přijatelnou pro obě strany.

Pamatujte si, že v prezentaci nezáleží jen na obsahu, ale také na formě.

-pk-
Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline