Příliš plachý pro povýšení?

Je-li zaměstnanec příliš introvertní, může to poškodit jeho kariéru. I tiché typy však mohou docílit toho, aby si jejich přítomnosti v kanceláři všimli na těch správných místech. Američanka Rachel Michalski Mottaz v článku například uvádí, že měla vždy problémy s vystupováním na schůzích. Přítomnost ostatních ji děsila a ztrácela tak schopnost vůbec promluvit. To ale nebylo všechno. Její kariéra trpěla i tím, že při jakékoli konfrontaci s jinou osobou získala přesvědčení, že již s ní nebude moci nikdy mluvit a pokud ji někdo o něco požádal, nedokázala ve strachu, že ji pak bude nenávidět odpovědět jinak než kladně. Takových zaměstnanců je přitom obrovské množství.

Plaší zaměstnanci to nemají v práci jednoduché. Nejen, že je děsí komunikace s ostatními, v porovnání s nimi navíc nezískávají tak rychle povýšení a vydělávají méně peněz. Úspěch v kariéře dnes do značné míry závisí na verbálních schopnostech člověka. Ten, kdo nedokáže verbálně přestavit a obhájit své schopnosti, zůstává jednoduše pozadu. Zaměstnanci, kterým doposud stačilo jen odborné vzdělání musí dnes být schopni vystupovat před lidmi, pracovat s týmy či zákazníky.

Plachosti může člověka skutečně paralyzovat, jestliže jí to dovolí. Neměl by se proto s touto vlastností plně identifikovat. Plachost totiž okolí často mylně zaměňuje za lhostejnost a odměřenost. Účinnou metodou k překonání plachosti není nic jiného než mluvení. Působit nervózním dojmem při hovoru je mnohem lepší než působit apriori bez zájmu. Introverti by si v první řadě měli uvědomit, že nevypadají tak plaše, jak se cítí. Toto je několik tipů pro překonání plachosti v každodenním pracovním životě:

- Snažte se v krátké době hovořit s co nejvíce lidmi.
- Předem se připravte na vyjádření svých myšlenek.
- Prostě to řekněte a nezabíjejte své nejlepší myšlenky obavou, že nejsou dost dobré.
- Získejte podporu a pomoc okolí.
- Propojte svou činnost s tím, co dělají kolegové.
- Dobrovolně se zapojte do dalších projektů nad rámec svých povinností.
- Rozvíjejte aktivní naslouchání okolí.
- Procvičujte se v sociálních interakcích.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: Chicago Tribune - webové stránky amerického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chicago Tribune