Přiznávejte své chyby

Chybování je lidské, a tudíž představuje i součást úspěšného vůdcovství. Schopnost přiznat si vlastní chyby pak posiluje schopnost vést ostatní lidi. Ti, kteří se snaží své chyby zakrývat nebo svalovat na druhé, nemají dostatečnou důvěru okolí. Když naopak chybu uznají a ukáží svou zranitelnost, sblíží je to.

Chcete-li se tedy zlepšit jako vůdce, položte si následující otázky:

- Jak přistupujete k odpovědnosti za své vlastní chyby?
- Co je třeba dělat jinak, abyste byli odpovědnější k druhým, uděláte-li chybu?
- Jakou roli v tom, jak řídíte své chyby, může hrát schopnost odpustit sobě nebo druhým?

-kk-

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek