Pro a proti práce v reklamním průmyslu

Pro:
Rozmanitost

Bez ohledu na vaši pozici v reklamní agentuře bude práce určitě pestrá. Nikdy se nebudete nudit, vždy budete pracovat na řadě různých věcí. Pokud máte rádi rozmanitost, bude se vám v reklamním průmyslu líbit.

Hezouni“

Toto odvětví notoricky přitahuje atraktivní, mladé lidi a mladí lidé vytváří „mladé“ prostředí.

Možnosti „měnit svět“

Budete se pohybovat ve světě, kde je možné se zviditelnit a který vládne značnou kulturní mocí.

Proti:
Účel

Řada z nás cítí, že reklamní průmysl není pro společnost velkým přínosem. Když pomyslíme na všechny schopné lidi, kteří pracují v tomto průmyslu, je snadné si představit, že jejich síla a intelekt by mohly být využity lépe, než aby se snažili prodat lidem něco, o co většina z nich nestojí.

Ega

Údajně se v tomto průmyslu vyskytuje značné množství problematických a zvláštních osobností. „Můj šéf je nejarogantnější člověk, jakého jsem kdy potkal,“ říká jistý zaměstnanec nejmenované reklamní agentury.

Vztahy s klienty

Téměř každý v tomto odvětví je do určité míry frustrován jednáními s klienty.

Zvraty

Odvětví je notoricky nestabilní. Agentura může přijít o velkého klienta a propustí náhle 20 % zaměstnanců.

-av-
Zdroj: Wetfeet.com - americký portál s nabídkami zaměstnání a informacemi o trhu práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wetfeet.com