Pro a proti práce z domova

Většina Evropanů by ráda pracovala z domova. Podle průzkumu společností jobpilot a Monster, založeného na odpovědích více než 11 000 návštěvníků osmnácti evropských webů společnosti Monster, preferuje práci z domova například 60 % Maďarů, 48 % Čechů a 40 % Němců. Podle statistik Eurostatu pracovalo v roce 2004 pravidelně z domova pouze 5 % evropských zaměstnanců. I č eští zaměstnavatelé k tomuto opatření zatím přistupují opatrně.

Zaměstnanci by si neměli představovat práci z domova jako nicnedělání. Problém je ale i v tom, že představu nicnedělání získávají i blízcí zaměstnance, který pracuje doma. Měl by proto umět řídit vztahy s okolím a nenechat se zatlačit do pozice domnělého povaleče. Další rizika práce z domova zahrnují nedostatek sociálních kontaktů a podpory, nutnost větší disciplíny a koncentrace, nebezpečí přetahování pracovní doby a neustálá přítomnost práce doma.

I přes výše uvedené důvody má práce z domova své výhody. Zaměstnanec, který má dostatek sebekázně, si tak může především plánovat svůj vlastní pracovní rozvrh. Umožnění práce z domova má výhody i pro zaměstnavatele, zejména v   podobě možných úspor nákladů.

Podle průzkumu společnosti Gartner Research se bude počet lidí pracujících z   domova v   budoucnu zvyšovat. Již dnes k tomu přispívá zlepšování informačních technologií a tlak firem na snižování nákladů. Nevýhodou může být menší kontrola nad zaměstnanci, komplikovanější výměna zkušeností a znalostí mezi zaměstnanci a také to, že se hodí jen pro některé profese.

-kk-
Zdroj: Podnikatelský portál - informační servis pro malé a střední podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Podnikatelský portál