Problémový zaměstnanec?

Problémový zaměstnanec - kdo to je? Projevily se snad nějaké potíže při přijímacím pohovoru? První den? Nejspíš ne. Druhý týden? Těžko. Po třech nebo čtyřech měsících? Jak tedy získá pracovník toto označení? Každý mívá občas svůj špatný den, stává se však, že lidé, kteří byli dosud vlídní a příjemní, se neustále mračí a přestávají se starat o své pracovní výkony. Tato proměna je dlouhodobější záležitostí. Starostí firmy je nejen patřičná produktivita pracovníka, ale také vytvoření pracovního prostředí, které pěstuje zaměstnancův pozitivní postoj k práci, který je stejně nakažlivý jako opačný stav.

Kolektivní smýšlení, či svědomí je těžko postižitelný faktor. Naplnění očekávání zaměstnanců vyžaduje stálou komunikaci Způsob, jakým organizace komunikuje se svými lidmi, ovlivňuje totiž pohled zaměstnance na vztah společnosti k jeho osobě. Komunikace je nástrojem, který formuje podnikovou kulturu i obecnou náladu a postoje na pracovišti. Měla by proto být vždy pozitivní a trvalá. Dobře naladění zaměstnanci pracují efektivněji, snáze a ochotněji přijímají změny, mají větší zájem o to, co dělají.

Jejich postoj se projevuje také ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům a samozřejmě ve vzájemných vztazích. Pokud vedení podniku sdělí pracovníkům určitou věc a vzápětí začne jednat proti jejímu smyslu, vytváří zmatek – sdělení, kterého se pracovníkům dostane, musí být jasné. Žádný dialog je také určitým druhem vzkazu – tato taktika však patří k těm nejškodlivějším. Dobrá komunikace může pomoci předejít mnohým problémům, což je vždycky lepší, než je později pracně řešit.

**VIII/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher