Proč je lídrů jako šafránu

Přirozené vůdcovské schopnosti v kombinaci s dovednostmi získanými od mentorů nebo na seminářích oddělují dobré lídry od špatných. Určují individuální vůdcovský styl. Pojem vůdcovství (leadership) nelze ztotožňovat s pojmy supervize nebo management, i když k tomu dochází poměrně často. Supervize znamená pravomoc směrování činností a kontroly jednání zaměstnanců. Management se vztahuje k obchodním záležitostem. Řídí zaměstnance, ale i pracovní procesy a systémy, řeší problémy. Přestože supervizoři i manažeři mohou disponovat vůdcovskými schopnostmi, skutečných lídrů není mnoho.

První a nejdůležitější charakteristickou vlastností lídra je samostatné rozhodnutí stát se vůdcem. V určité chvíli si uvědomí, že chce ostatním poskytnout nějakou vizi, řídit směr budoucích událostí a inspirovat k úspěchu. Sám pochopí, že on je tím, koho budou ostatní následovat. Jeho úkolem pak bude podporovat a oceňovat své následovníky, držet se etických zásad a jít jim příkladem. Musí dokázat vytvořit prostředí neustálého rozvoje.

-kk-
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR