Proč zaměstnancům říci, že mají vysoký potenciál?

Mají zaměstnanci, které firmy považují za tzv. high potentials, vědět, že si jich zaměstnavatel takto cení? Podle aktuálních výzkumů jim o tom většina zaměstnavatelů neříká. Světově uznávaný poradce v oblasti řízení lidských zdrojů a současný profesor managementu na San Francisco State University John Sullivan se proto rozhodl shromáždit argumenty pro i proti. Publikoval je ve dvou článcích na serveru ere.net.

Druhý článek shrnuje výhody informování zaměstnanců o jejich statusu high potentials:

1. Informování o zařazení mezi zaměstnance s vysokým potenciálem, s nimiž firma dále počítá, posílí motivaci a angažovanost zaměstnanců.

2. Pomůže to snížit strach zaměstnanců o jejich pracovní budoucnost v náročné ekonomické situaci.

3. U high potentials lze očekávat nízkou fluktuaci.

4. Zaměstnanec, který ví o svém vysokém potenciálu, získá větší sebevědomí a bude se brát vážněji.

5. Umožní to zacílenější využití zdrojů určených pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.

6. Je snadnější rozvíjet zaměstnance, kteří vědí, proč se tak děje.

7. Udržet jména zaměstnanců s vysokým potenciálem v tajnosti je velmi náročné.

8. Zaměstnanci se o tom, že patří do skupiny high potentials pravděpodobně dozvědí i přes vaši snahu o opak.

9. Otevřenost omezí nejasnosti ohledně toho, kdo by měl být modelem pro ostatní.

10. Posílíte tím povědomí o hodnotách a  dovednostech, které firma od zaměstnanců žádá.

11. Dáte najevo, že otevřenost patří k základním firemním hodnotám.

12. Vyvrátíte spekulace o tajném výběru favorizovaných zaměstnanců a posílíte diverzitu.

13. Posílíte důvěru v rozhodnutí managementu.

14. Předejdete spekulacím ze strany manažerů.

15. Podpoříte manažery v rozvoji zaměstnanců.

16. Zdokonalíte proces rozhodování o povýšení.

17. Snadněji zacílíte své snahy o udržení zaměstnanců.

18. Pravidelnou aktualizací seznamu zaměstnance s vysokým potenciálem zdůrazníte, že se na něj může dostat každý.

19. Zákazníci a prodejci, kteří se dozvědí, že pracují s high potentials, budou z vaší strany cítit větší péči.

20. Zlepšíte svou zaměstnavatelskou značku. 

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net