Produktivita znamená pracovat chytře, ne déle

Pracovat chytře a produktivně znamená dosáhnout stejných výsledků v kratší době. Nejde tedy o to, pracovat déle, jak se mnozí domnívají. Je třeba změnit některé přístupy k práci. Pokud chcete být produktivnější, začněte změnou rychlosti své práce, lepším soustředěním a organizováním věcí v paralelním sledu.

- Mějte oči otevřené. Uvědomte si, že budete-li pracovat chytře, najednou získáte více času. Neinvestujte jej však nutně do další práce, nýbrž do zkvalitnění svých životů. Nejprve se vyvarujte přerušování v práci. Nejvíce vyrušují e-maily, telefon a návštěvníci, ale i vaše vlastní zvyky. Největší problém je multitasking. Lidé si často myslí, že když dělají více věcí najednou, udělají i více práce. Studie však dokazují opak.

- Lépe se soustřeďte. Neodkládejte důležité věci a vyvarujte se nedůležitých. Velkou brzdou produktivity je například již zmíněný e-mail. Nevěnujte mu bělmě pracovní doby více času než aktivitám, které vedou k jasným výsledkům.

- Řekněte ne. Přemýšlejte reálně. Každý má určitý limit v tom, co může zvládnout. Pokud budete tento limit ignorovat, veškeré vaše pracovní výstupy budou špatné. Je proto lepší udělat něco pořádně.

- Pracujte paralelně, což neznamená multitasking. Multitasking znamená dělat několik věcí najednou, což je neefektivní. Pracovat paralelně na více úkolech je však dobrý nápad. Pokud například spolupracujete s kolegy na vypracovávání nějaké zprávy a do toho máte sepsat marketingový plán, můžete nejprve pracovat na zprávě a pak na plánu, přičemž mezitím předáte své poznámky ke zprávě kolegům ke zhodnocení. Oba úkoly se tak budou plnit ve sejnou dobu, vy však budete pouze psát plán. Výborný nástroj je také delegování úkolů.

- Kombinujte a přemýšlejte. Při uplatňování výše uvedených principů můžete vyžít maximální kreativitu.

-kk-

Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge