Program zdravého pracovního prostředí

Někdy může být zdrojem stresu samotné pracovní prostředí. Významné kanadské společnosti, zavádějí nový strategický přístup, aby dosáhly potřebné kvality pracovního prostředí – je kladen důraz na zdraví zaměstnanců, které se stává součástí denních obchodních rozhodnutí. Jako klíčové pro zdraví na pracovišti byly shledány fyzické podmínky (zdravé a dobře navržené pracovní místo), psychosociální podmínky (podniková kultura podporující efektivní pracovní zvyky), osobní zdroje (možnost kontrolovat vlastní práci a zdraví, schopnost vypořádat se stresem a vědomí, že v případě potřeby je pomoc snadno dostupná) a dostatek příležitostí vytvořit si zdravý životní styl.

Při vybudování a udržení zdravého pracovního prostředí jsou hlavní hnací silou způsob vedení – zde by měly být v souladu podnikové cíle a zdravý způsob života (základem je porozumění, skutečný zájem o zaměstnance a jejich respektování, poctivost a ochota vyniknout), dále plánování, způsob řízení procesů a soustředění na člověka. Podniky usilující o zdravé pracovní prostředí kladou do popředí právě důraz na své lidi. V této oblasti hraje významnou roli podniková kultura a psychosociální situace na pracovišti. Zaměstnanci mají řadu možností vyjadřovat se k problémům v podniku (např. prostřednictvím průzkumů).

Pro zjištění, zda firma odpovídá současným zdravotním standardů, používá kanadský Národní institut kvality například následující otázky: Je v podniku zaveden strategický přístup k vytvoření zdravého pracovního prostředí, a je založen na potřebách zaměstnanců? Projevuje management svým jednáním vstřícnost těmto aktivitám? Existuje v rámci firmy celková zdravotní politika? Je spokojenost pracovníků měřena ve vztahu ke kvalitě pracoviště? Je morálka ve společnosti na dobré úrovni? Jak je na tom váš podnik? Existují nástroje umožňující snížit stres na pracovišti a učinit jej tak zdravějším místem – je k tomu sice zapotřebí času i úsilí, ale přínos pro zaměstnance i zaměstnavatele je značný.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher