Programy postupného odchodu do důchodu proti ztrátě znalostí

Téměř třetina kanadských zaměstnavatelů si myslí, že důležitou součástí HR strategií v následujících pěti letech budou programy postupného odchodu do důchodu. Ukázal to alespoň nedávný výzkum globální personálně-konzultační společnosti Hewitt Associates. Souvisí to se současným vlivem ekonomické krize na důchodové úspory a rostoucím zájmem silné poválečné generace zaměstnanců pracovat i po dosažení důchodového věku.

„Programy postupného odchodu do důchodu umožňují zaměstnancům, kteří se blíží důchodovému věku, snížit objem pracovních povinností, zároveň však setrvat u svého zaměstnavatele. Starším zaměstnancům se nabízejí kratší pracovní dny či týdny, sdílení pracovních úvazků a pružná pracovní opatření, zatímco důchodci mohou být opětně přijímáni bývalými zaměstnavateli na zkrácené úvazky nebo jako poradci,“ vysvětluje konzultant John Tompkins.

Více než polovina ze 171 kanadských respondentů uvedla, že již má formální nebo neformální program postupného odchodu do důchodu. Další třetina zatím tyto programy nezavedla, ale zajímá se o ně do blízké budoucnosti. Podobný výzkum téže společnosti v USA dospěl k téměř stejným výsledkům. Programy postupného odchodu do důchodu zde nabízí necelá polovina firem a téměř 40 procent dalších plánuje jejich zavedení.

Na otázku, jaký je hlavní důvod zavádění těchto programů, odpověděly firmy tak, že se snaží usnadnit přenos klíčových dovedností a znalostí směrem k méně zkušeným zaměstnancům, zjednodušit nahrazování klíčových dovedností a získat příležitost využít zkušené zaměstnance v nových rolích a zvláštních projektech. Efektivní vytvoření takového programu si žádá několik kroků:

- Určete, kde ochod zaměstnanců do důchodu zanechá nedostatek dovedností, který budete jen těžko nahrazovat.

- Určete typ uspořádání programu, který osloví starší zaměstnance.

- Rozhodněte se, jak můžete zavést program postupného odchodu do důchodu a zároveň plnit své obchodní cíle.

-kk-

Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide