Projekt SUSTEL - trvale udržitelný teleworking

Změny ve způsobu naší práce mohou přinést různé výhody, především lepší výsledky a výkonnost celé firmy a společenské výhody pro jednotlivé zaměstnance. Jaké jsou ekonomické a společenské dopady teleworkingu? Na tuto otázku se snaží najít odpověď projekt SUSTEL, který hodnotí implementaci teleworkingu na 30 pracovištích v 5 evropských zemích. V prosinci byly první výsledky projektu představeny na konferenci v Londýně.

SUSTEL se dále snaží především o následující:
* Zvýšit povědomí lidí o sociálních, ekonomických a celospolečenských vlivech teleworkingu (včetně jeho vlivu na životní prostředí).
* Zhodnotit rozsah tohoto vlivu v různých časových obdobích.
* Zjistit, jak může být implementace teleworkingu ovlivněna působením vlády a dalších organizací.
* Vytvořit nástroje a pomůcky, díky nimž by mohly firmy vyhodnocovat a optimalizovat své iniciativy v oblasti teleworkingu.
Zdroj: Flexibility.org.uk - nové způsoby zaměstnávání lidí, práce na dálku, management
Zobrazit přehled článků ze zdroje Flexibility.org.uk