Proměna v tým

Týmová práce (1886): Práce prováděná několika kolegy, kde každý dělá část, ale všichni podřizují osobní prominenci efektivitě celku. Pokud vám to zní důvěrně, váš tým je na dobré cestě. Pokud ale je váš tým volně organizovaná skupina jednotlivců, která se sejde jednou za čas, máte spoustu práce před sebou. Naštěstí je zde několik kroků, které můžete podniknout a tím ze své nesourodé skupiny učinit vysoce funkční tým:
- *Vytvořte příležitosti, při kterých lidé musí společně řešit problém* – čím více příležitostí ke spolupráci budou lidé mít, tím spíše začnou fungovat jako vzájemně spjatý tým.
- *Vytěžte z těchto skupinových zkušeností vědomosti* – intenzivní skupinové úsilí je cestou k objevení zcela nového způsobu spolupráce. Vedoucí by měl tým pochválit za dokončenou práci a spolu s týmem přemýšlet o pocitech, které mají členové týmu z blízké spolupráce. Cílem je přesvědčit zaměstnance o vzrušení z týmové práce.
- *Dejte tomu hodně času* – Řím nepostavili za den, ani vy nemůžete postavit funkční tým okamžitě. Budování týmu není jednorázová událost, je to proces. Lidé byli zvyklí následovat ostatní a jsou úkolově orientovaní, nedokáží se rychle přizpůsobit procesově orientované povaze práce v týmu. Týmová atmosféra musí všechny povzbuzovat k vytváření nápadů, započetí projektů a prvotřídní práci.

-ba-
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com