Řešte připomínky zaměstnanců, než si je přečtete na internetu

I ty nejrespektovanější firmy světa se dnes potýkají s tím, jak je na internetu pranýřují jejich vlastní zaměstnanci. Jak tomu předejít?

- Organizujte focus groups, diskuse s vyššími manažery nebo obědy s ředitelem. Jsou to osvědčené metody, jak zjistit, co si zaměstnanci myslí a zároveň vytvářet prostředí, v němž mohou otevřeně vyjadřovat své názory.


- Jděte mezi zaměstnance. Ne v každé firmě to musí fungovat, schopnost spojit se se zaměstnanci přímo však patří mezi silné manažerské nástroje k odhalování problémů.

- Pořádejte průzkumy mezi novými zaměstnanci. Pomohou vám odhalit problémy od špatně vytýčených očekávání ze strany náborářů po nepřátelské kolegy, slabou komunikaci či neschopnost zprostředkovat firemní cíle.

- Zřiďte schránky pro připomínky. I tato tradiční metoda zjišťování zpětné vazby dnes ožívá v online prostředí.

- Zaveďte programy mentorování. Mentoring je důležitou strategií k prosazování rozvoje talentů, přenosu znalostí a spolupráce.

- Zaveďte sociální sítě. Podobně jako mentorování nabízejí i firemní sociální sítě zaměstnancům bezpečný prostor pro ventilování problémů, sdílení myšlenek a učení.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine