Řízení vztahů: hledání strategického významu

Případové studie prokázaly, že klíčem k vytvoření pozitivních vztahů se zaměstnanci je časté získávání údajů, jejich správná interpretace a přiměřená reakce na zjištěné skutečnosti. Když se firma zeptá zákazníků, co si myslí o určitém produktu nebo službě, ale tento produkt nebo službu nevylepší, riskuje kvalitu vztahu se zákazníkem. Když trpí vztahy, trpí i obchody.

Stejné je to i v oddělení lidských zdrojů. Když se vedoucí zeptají zaměstnanců, co jim vadí na stávajícím pracovišti, zaměstnanci odpoví, ale vedoucí nejsou ochotni se podle získaných informací zařídit a správně zareagovat, trpí produktivita práce. Když trpí produktivita práce, trpí i služby zákazníkům a obchody.

Firma proto musí brát vztahy se zaměstnanci vážně. Až příliš často se stává, že se vedoucí tolik bojí toho, co zaměstnanci řeknou, že se jich raději na nic neptají. Budoucnost řízení lidských zdrojů spočívá tudíž právě v řízení vztahů. Některé firmy si pro tento účel zřídily zvláštní oddělení. Je také možné se poučit z marketingových a obchodních aspektů řízení vztahů se zákazníky, popřípadě využít služeb poradců a koučů.

**Datum vydání:** IV/2002

Zdroj: Financial Times - portál předního britského deníku Financial Times
Zobrazit přehled článků ze zdroje Financial Times