Řízení vztahů se zaměstnanci chce klid a znalosti

Při řízení vztahů se zaměstnanci se manažeři často dopouštějí chyb. Článek upozorňuje na to, jakým chybám se vyhnout.

- Jednání na základě emocí. Zaměstnavatelé by měli počkat, až se uklidní, a teprve pak řešit konflikty se svými zaměstnanci. Měli by také prostudovat veškerou písemnou dokumentaci a důkazy, které mají k dispozici.

- Špatná komunikace. Od okamžiku přijetí zaměstnance je stěžejní, aby věděl, co se od něho očekává a znal všechna firemní pravidla a politiky. Je třeba také poskytovat zpětnou vazbu. Profesionální komunikace pomáhá budovat důvěru a pochopení firemní kultury, cílů a etiky.

- Nadržování. Vyvarujte se toho, zacházet s určitým zaměstnancem nebo skupinou zaměstnanců jinak než s ostatními.

- Neznalost pracovního práva. Existuje řada právních předpisů a je velmi důležité, aby zaměstnavatelé znali jejich aktuální znění.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools