Řízení zaměstnanců v obtížné ekonomické době

Řízení zaměstnanců v období ekonomické krize má své specifické výzvy. Je třeba správně čelit rostoucí negativitě, která se nepříznivě odráží na motivaci a produktivitě zaměstnanců. Článek proto radí, jak si udržet pozitivní a motivovanou pracovní sílu bez o hledu na obtížnou dobu.

- Upřímně a často komunikujte. Zajistěte, aby zaměstnanci znali širší kontext dopadů ekonomiky na vaši organizaci. Pořádejte pravidelné schůzky za účelem odpovídání na otázky a předávání informací.
- Poznejte příznaky stresu. Dobrý manažer pravidelně sleduje projevy stresu u svých lidí. Mezi nejčastější ranné projevy stresu patří bolesti hlavy, poruchy spánku, poruchy koncentrace, vznětlivost, žaludeční problémy, nespokojenost s prací a nízká morálka.
- Plánujte práci předem pro snížení stresu. Zaměstnanci trpí v období ekonomické nejistoty vyšším stresem. Pomozte jim proto tím, že budete plánovat jejich úkol dopředu a sdílet s nimi dlouhodobé cíle.
- Efektivně rozdělujte práci. Naučte své lidi správně si rozdělovat velké úkoly do menších dílčích částí, které budou moci lépe řídit, a sdílet odpovědnosti s kolegy.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101