Rodina je základ státu

Rodina je základ státu

Zvyšující se důraz na zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance s rodinou má nepochybně pozitivní důsledky pro pracovníky samotné. Co ale jejich zaměstnavatelé? Ukazuje se, že prostředí více uzpůsobené potřebám pracovníků s dětmi má výhody i pro ně. Zvyšuje totiž uspokojení zaměstnanců ze svého pracovního prostředí a pozitivně tak působí na produktivitu jejich práce.

Existuje mnoho důvodů, proč lépe uzpůsobit pracovní prostředí pracovníkům s rodinou. Mohou to být náklady na odchod zaměstnanců, tlaky ze strany odborů nebo potřeba zvýšení obchodní flexibility. Mezi výhody takových opatření patří například snížení nákladů na náhradu pracovníků, snížení nákladů na výuku, zvýšení efektivity práce a vytvoření firemní kultury, která je více schopna přijímat změny a nová rozhodnutí.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide