Rok prázdnin lepší než propouštění

Když jsou firmy v obtížné situaci a jejich výrobky se neprodávají tak dobře jako před lety, často nevědí, jakým způsobem se postarat o zaměstnance, pro které není práce. Chtě nechtě pak manažeři takových firem začnou uvažovat i o tak nepopulárních řešeních, jakými je propouštění. Zde však existuje nebezpečí, že v případě zlepšení situace zůstanou propuštění zaměstnanci neznámo kde a bude třeba školit nové, což je velmi nákladné. Proto se firmy začaly uchylovat k tzv. sabatickým dovoleným.

Sabatická dovolená je volno, který si zaměstnanci vybírají, když pro ně zaměstnavatel nemá práci. Většinou trvá 4 týdny, po dohodě však může být i delší – např. celý rok. Zaměstnanci se v této době mohou věnovat dalšímu vzdělávání, tato „dovolená“ je navíc částečně placená. Někdy mají zaměstnanci během této doby možnost zaměstnat se jinde, pokud to není přímá konkurence jejich „mateřského podniku“.
Zdroj: Vault.com - americký portál a online komunita zaměřená na rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vault.com