Rovné nastavení v odměňování i objektivnost hodnotitele zajistí nástroj na analytické hodnocení prací

Také někdy řešíte otázky, zdali máte ve firmě správně nastavené mzdové relace mezi jednotlivými pozicemi?  Společnost TREXIMA nabízí nástroj Analytické hodnocení prací AHP 8000, který přispívá k zajištění plnění podmínky rovnosti v odměňování a minimalizuje případný subjektivní vliv hodnotitele. Jedná se o univerzální metodu hodnocení prací, která vychází ze souboru kritérií doporučených Mezinárodní organizací práce ILO.

Ilustrační snímek

Metodou se hodnotí pracovní činnosti bez ohledu na to, jaký pracovník je na daném pracovním místě zařazený. „V rámci tohoto hodnocení prací hodnotíme především náročnost, složitost a zodpovědnost dané práce. Výsledkem je bodová hodnota, která umožňuje porovnat jednotlivé pozice mezi sebou a zařadit je do tarifních tříd nebo roztřídit do motivačních typů podle toho, jaký má daný zaměstnanec vliv na rozhodování a do jaké míry je jeho činnost tvůrčí,“ vysvětluje Ing. Hana Kohoutová, ředitelka úseku Podnikové poradenství ve společnosti TREXIMA.

Nástroj AHP 8000 využívají desítky českých společností napříč sektory. Univerzálnost analytického nástroje dokládá různorodost společností, které analytické hodnocení prací používají. Patří mezi ně i tak významné společnosti jako například Siemens s.r.o., E.ON Česká republika, s. r. o., státní podnik Česká pošta, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group či Continental automotive Czech s.r.o. Nástroj pro analytické hodnocení prací AHP 8000 je však stejně vhodný pro menší společnosti, které mají počet zaměstnanců v rádu desítek a v situaci, kdy začínají růst tuto metodu rády využívají k nastavení rovného odměňování.

V praxi probíhá nasazení nástroje ve firmě formou proškolení hodnotícího týmu a nacenění pozic ve společnosti ve spolupráci s odborným konzultantem. „Novinkou od letošního podzimu je i možnost pronájmu modulu AHP 8000 softwarové aplikace DRIVE 8000, kterou TREXIMA vyvíjí, a která umožní uživatelům realizovat v budoucnosti tuto činnost vlastními silami,“ dodává Pavel Puff, obchodní ředitel ve společnosti TREXIMA. Aplikace kromě vlastního nacenění umožňuje uchovávat veškeré informace k vývoji nacenění jednotlivých pozic a administraci celého procesu ve společnosti.

Zaujaly vás možnosti analytického hodnocení prací pro vaši společnost? Ozvěte se nám, rádi vám zodpovíme vaše dotazy k nastavení AHP 8000 i pronájmu softwarového řešení. Jsme tu pro vás na obchod@trexima.cz.